کیت آموزش شیمی دوره دبیرستان
کیت شماره سه

تجهیزات آزمایشگاهی کیت شماره 3

نام تصویر
بشر بشر
ارلن ارلن
لوله آزمایش لوله آزمایش
چراغ الکلی چراغ الکلی
سه پایه سه پایه
قطره چکان قطره چکان
سرنگ سرنگ
قاشقک قاشقک
استکان یکبار مصرف استکان یکبار مصرف
توری فلزی توری فلزی
ماسک کاغذی ماسک کاغذی
فلز مس فلز مس
ورق آلومینیم ورق آلومینیم
کش حلقه ای کش حلقه ای
دماسنج دماسنج
کاغذ تورنسل کاغذ تورنسل
میله شیشه ای
لوله شیشه ای داخل درپوش لاستیکی
نام تصویر
نوار منیزیم نوار منیزیم
کاغذ سمباده کاغذ سمباده
تیغه فلزی تیغه فلزی
گیره کاغذ گیره کاغذ
میخ میخ
لوله گیر لوله گیر
سیم برق سیم برق
لوله شور لوله شور
لامپ و سرپیچ لامپ و سرپیچ
گیره رابط گیره رابط
پنبه پنبه
کاغذ کروماتوگرافی کاغذ کروماتوگرافی
دستکش دستکش
درپوش لاستیکی درپوش لاستیکی
شلنگ شلنگ
ذغال ذغال
لوله شیشه ای داخل چوب پنبه